Från berg och hav till himmelska måltider

Det är nog så, att saltet är det bästa från jorden. Och vår jakt efter det allra bästa saltet har fört oss till några av jordens mest dramatiska platser. Det var det värt, för varje medlem i familjen Falksalt har en alldeles egen karaktär och personlighet.

HAVSSALT

Vårt havssalt kommer från Medelhavet. Det är faktiskt så, att det är i våra hav som den största andelen av världens salt finns, och att hämta salt ur havet har människan gjort sedan urminnes tider.

För att utvinna havssalt leds vatten in i så kallade saliner, som är grunda bassänger eller dammar. I salinerna avdunstar vattnet långsamt under solvärme och fläktande vindar. När det dunstat tillräckligt tar naturens processer vid och saltkristaller börjar formas. Det beror på att det inte längre finns nog med vattenmolekyler kvar för att hålla saltet upplöst. Så småningom bildas en saltskorpa på vattenytan – nu är saltet redo att skördas! Efter skörden renas saltet innan det torkas och sorteras i olika storlekar.

I Sverige är det bara längs västkusten som havet är tillräckligt salt för att det ska gå att utvinna, men vårt kalla klimat gör tyvärr en effektiv produktion omöjlig. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med sol och värme för avdunstningen, till skillnad från exempelvis södra Europa där man utvinner mycket havssalt.

Visste du att allt jordens salt härstammar från haven? Även det salt som finns lagrat i berggrunden är faktiskt rester efter gamla, uttorkade hav som lämnat efter sig lager av salt.

BERGSALT

Redan för över 200 miljoner år sedan bildades många av de saltfyndigheter som finns i den europeiska berggrunden, där vårt bergsalt bryts.

Bergsalt består av rester från förhistoriska hav som torkat upp och lämnat lager av salt efter sig. Med tiden har saltavlagringarna samlats till depåer genom kollisioner av kontinentplattor som ”veckat” jordskorpan och fått bergskedjor att bildas. Saltfyndigheterna kan vara många hundra meter djupa och täcker stora områden över hela världen. På våra svenska breddgrader finns inget bergsalt, men så långt norrut som i Danmark utvinner man salt ur berggrunden. Saltet bryts genom att man borrar, spränger eller hugger loss saltstycken från berget. Brytningen sker på mellan 100 och 1500 meters djup, i gruvor som kan bestå av kilometerlånga tunnelsystem. Saltblocken krossas eller mals och siktas till olika kornstorlekar innan det paketeras.

Beroende på de geologiska förutsättningarna där saltet bryts kommer bergsalt i många olika färger. Oftast är saltet vitt eller färglöst, men mineraler och spårämnen kan färga kristallerna i vackra toner av rött, blått, gult eller grått för att nämna några exempel. Andra namn på bergsalt är stensalt eller halitsom kommer ifrån halos, grekiskans ord för ”salt” och lithos för ”sten”.

MINERALSALT MED NATURLIGT MINDRE NATRIUM

Intill Andernas höga toppar i norra Chile finner vi Atacamaöknen, världens torraste plats. Här utvinns vårt unika mineralsalt som innehåller 35% mindre natrium än vanligt matsalt, helt naturligt.

Det karga landskapet döljer nämligen en enastående skatt – en enorm naturlig vattentäkt, ett slags underjordiskt ”hav” rikt på mineraler. Sedan vattnet hämtats upp ovan mark utvinns det unika saltet genom traditionella havssaltsmetoder, där vattnet tillåts dunsta i grunda bassänger (s.k. saliner) med hjälp av solens heta strålar och torra ökenvindar. Under denna naturliga process sker något fantastiskt. Medan vattnet avdunstar formas de speciella kristallerna i vårt mineralsalt. När det så småningom torkat och kan skördas innehåller varje enskilt saltkorn endast 65% natriumklorid samt hela 30% kaliumklorid. Den unika sammansättningen ger ett salt med låg natriumhalt som ändå upplevs smaka precis som vanligt matsalt. Läs mer om Falksalts Mineralsalt här och om natrium, salt och hälsa här.

FLINGSALT

Flingsalt är en speciell sorts salt som kan förekomma naturligt, eller framställas med olika metoder. Att dessa fascinerande och spröda flingor alls kan bildas beror i grunden på ett naturligt beteende hos salt. Natriumklorid kristalliseras nämligen i kubform. När kristallen under optimala förhållanden ges chans att växa ur sin upplösta form, sker tillväxten olika snabbt på de plana ytorna respektive kristallens ytterkanter. Det är därför fantastiska kristaller kan bildas i form av pyramider eller ihåliga kuber. Beroende på hur länge kristallerna växer kan flingorna variera i storlek, från ganska små till flera centimeter stora. Saltkristallerna är spröda och tunna, vilket gör att de lätt krossas längs vägen – under kristalliseringsprocessen, vid skörden eller då saltet paketeras. Om du tittar närmre på ett flingsalt kan du se kristaller i olika stadier – vissa mer intakta än andra!

Flingsalt har ofta ett högt innehåll av fukt och en intensiv sälta. Saltet uppskattas framförallt för dess ”crunch” som adderar en sensorisk dimension, en tydlig krispighet, till helhetsupplevelsen av en måltid. Ett flingsalt ger upphov till små smakexplosioner när de sköra flingorna behagligt krossas i munnen. Det gör flingsalt utmärkt att använda som topping, där man vill bjuda på inslag av tydlig sälta i väldefinierad och avgränsad form – en väldigt speciell upplevelse av salt som kan lyfta en mängd råvaror och rätter till himmelska höjder.

HIMALAYASALT

Den omtyckta saltsort som kallas Himalayasalt är ett särskilt mineralrikt bergsalt som bryts ur flera hundra miljoner år gamla saltdepåer. Det mest utmärkande med Himalayasalt är den vackra färgen – saltet består nämligen av kristaller i rosa, av skiftande nyanser och intensitet. Med ett färgspektrum som spänner från ljust rosa, nästan transparent, via persikotoner till intensivt blodrött är Himalayasaltet en sann njutning för ögat.

Varför är Himalayasalt rosa? Färgen beror på saltkristallernas naturliga sammansättning av en mängd olika mineraler och spårämnen. Utöver natriumklorid till ungefär 97-98%, innehåller saltet bland annat magnesium, kalium och kalcium men också järn, vilket är främsta anledningen till dess utsökta färg. Mineralrikedomen i saltet ger också upphov till en mild och aromatisk saltsmak. Grovt Himalayasalt är utmärkt att krossa i saltkvarn eller mortel som låter dig njuta av utseendet hos de vackra, oregelbundna kristallerna. Men även finkornigt Himalayasalt används med fördel både i och till mat och desserter av alla de slag.

Det rosa saltet bryts i provinsen Punjab i norra Pakistan. Här ligger bergen Salt Range som hyser ett flertal underjordiska saltgruvor där man bryter Himalayasalt, varav den mest kända är Khewra (som sägs vara världens näst största saltgruva). Tvärtemot vad man kunde tro, så bryts saltet alltså runt 30 mil ifrån Himalayabergen. Historien säger att det var Alexander den Store som upptäckte saltfyndigheten år 326 fKr, men det finns uppgifter som pekar på att salt faktiskt kan ha hämtats här redan ännu tidigare än så.

VAKUUMSALT

Det många kallar bordssalt eller hushållssalt är vanligtvis ett så kallat vakuumsalt, en av våra allra renaste saltsorter. Här pratar vi om ett slags raffinerat bergsalt och namnet ger en ledtråd om hur det utvinns.

För att komma åt saltet pumpas rent vatten ned i uråldriga saltdepåer i berggrunden. Där löser vattnet upp det salt som ligger lagrat i berget, varpå saltlösningen pumpas tillbaka upp till ytan. I nästa steg renas lösningen från mineraler och orenheter innan den kokas under vakuum (undertryck) i speciella kärl. I takt med att vattnet dunstar börjar saltkristaller ta form. När allt vatten kokats bort återstår endast kristaller av ett mycket torrt salt med en hög natriumkloridhalt på nära 100%, en nivå som inte förekommer hos salt i naturen. Vi har fått ett vakuumsalt, som slutligen krossas eller tumlas till önskad form och kornstorlek. Vakuumsalt finns i både finkorniga och grova varianter och tack vare sin höga renhetsgrad är det mycket vanligt i livsmedel.

Visste du? Det faktum att all fukt avlägsnats från saltet under framställningsprocessen gör vakuumsaltet törstigt! Det drar alltså gärna till sig fukt från omgivningen vilket lätt får kristallerna att klumpa ihop sig. För att saltet ska vara enkelt att strö och hälla brukar därför klumpförebyggande medel ibland tillsättas i små mängder.